MTBE

کاربرد ها:

افزایش عدد اکتان بنزین
کاهش مخاطرات زیست محیطی بنزین
جایگزین مناسبی برای دی اتیل اتر  به عنوان یک حلال

درباره محصول

MTBE مخفف ترکیب شیمیایی متیل ترشری بوتیل اتر و نوعی ترکیب آلی با فرمول شیمیایی CH3)3COCH3) است. و ماده­ای فرار، قابل اشتعال، بی رنگ و تا حدودی محلول است که از واکنش متانول با ایزوبوتیلن تولید می­شود.

مهمترین کاربرد این ماده به عنوان یک افزودنی برای تولید بنزین است که برای افزایش عدد اکتان اضافه می شود.MTBE اولین ماده ی اکسیژن داری بود که به عنوان افزودنی بنزین برای کامل تر شدن فرآیند احتراق در نظر گرفته شد.

MTBE  ترکیبی از مواد اکسیژن زا است که موجب افزایش اکتان و بهسوزی بنزین شده و  آلودگی زیست محیطی بسیار کمتری نسبت به این مواد تولید می نماید.

افزودن ام تی بی ای به بنزین علاوه بر کاهش خطرات زیست محیطی، به کاهش مصرف بنزین نیز کمک می کند، چون حجم بنزین زیاد می شود.
ام تی بی ای علاوه بر خاصیت بالابردن میزان اکتان بنزین، به دلیل وجود اتم اکسیژن درآن مقدار هیدروکربورهای نسوخته و گاز منوکسیدکربن در گازهای اگزوز کاهش می یابد. 

این ماده ازنظر کاهش آلودگی محیط زیست علاوه بر حذف سرب، انتشار یک سری آلاینده ها را کاهش می دهد.
حلالیت ام تی بی ای در آب نسبت به حلالیت هیدروکربورهای موجود در بنزین حدود ده برابر بیشتر است.