پیام مدیرعامل

 • تحریم های ظالمانه امریکا، در دهه های گذشته باعث کوچک تر شدن سهم صادرات صنایع ایرانی از تجارت جهانی محصولات شده است و به تبع آن شرکت های ارایه دهنده خدمات صادراتی در صنایع مختلف کشورمان یا به کل به فراموشی سپرده شده است و یا به دلیل عدم شناخت و تحقیقات بازار بصورت علمی ، کمک شایانی در زمینه توسعه ، شناخت و ارایه راهکارهای توسعه پایدار فروش و‌صادرات به تولید کنندگان و صنعت گران کشور ارایه نداده است.
 • شرکت توسعه تجارت پایدار مایا، یک شرکت مدیریت صادرات (موافقت اولیه) ، با شناخت حلقه های مفقوده توسعه صادرات محصولات ایرانی ، با تکیه برتوان کارشناسان و متخصصان خبره و متعهد خود ، و با ارتباطات رسمی گسترده در سطح صنایع عمده کشور ، از جمله صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی و همچنین صنایع معدنی و فلزات اساسی
  سعی در تسهیل موانع صادراتی برای بنگاههای خصوصی دارای محصول با کیفیت مطلوب دارد و در این زمینه آمادگی خود را جهت مشاوره و مشارکت
  در زمینه انجام تحقیقات بازاریابی بازارهای داخلی و صادراتی،
  تامین مواد اولیه از طریق بورس های کالا و انرژی و سایر کانال های مطمین،
  توسعه فروش و صادرات با برند تولید کنندگان
  مشارکت در تولید و تامین سرمایه در گردش
  ارایه راهکارهای مدیریتی، مالی و عملیاتی جهت رفع مشکلات بنگاهها اعلام می دارد.
 • توسعه صادرات غیر نفتی، کلید رهایی از مشکلات اقتصادی و توسعه اقتصادی پایدار ایران…
 • علی بخشنده
  مدیر عام