عقد قرارداد نمایندگی خارجی

شرکت توسعه تجارت پایدار مایا با هدف جذب سرمایه گذاران خارجی، در زمینه تجارت و تولید ، آمادگی دارد با عقد تفاهم نامه MOU , توافق نامه MOM و همچنین قراردادهای فروش و مشارکت بصورت دوجانبه و چند جانبه، اعتماد را در طرفین ایجاد و با ایجاد ساختار عملیاتی شفاف و مشخص ، پروژه های مد نظر را مدیریت نماید.

جهت مشاوره اولیه اطلاعات مقابل را تکمیل نمایید: