روغن پایه ریسایکل

کاربرد ها:

درباره محصول

روغن های ریسایکل روغن هایی هستند که از بازیافت روغن های پایه بدست می آیند. تعریف بازیافت و تصفیه دوم روغن در طول سال ها تغییر کرده است. در ابتدا روغنها را از طریق فیلتر کردن به عنوان سوخت استفاده میکردند. 
 
در این روش، هیچ یک از آلاینده های محلول را حذف نمیشد و برای اتومبیل استفاده نمی شد. این روغن به طور کلی برای سوخت استفاده می شد. فرایند تصفیه دوم طی گذشت سالها توسعه یافت تا منجر به حذف تمام ناخالصی ها، محلول و نامحلول و بازگشت روغن به عنوان روغن پایه تازه شد. 
 
این روغن پایه پالایش دوم برابر یا بهتر از برخی از روغن پایه ویرجین (تولید شده از نفت خام) و مناسب برای استفاده در اتومبیل است. فرایند پالایش دوم روغن کوتاه تر از پالایش نفت خام است و از انرژی کمتری استفاده میگردد.