روغن موتور

کاربرد ها:

کاهش اصطکاک قطعات موتور خودرو
کاهش حرارت اجزاء موتور خودرو
عملکرد بهتر و روانتر موتور خودرو
کاهش سابیدگی قطعات موتور خودرو
محافظت از روکش قطعات موتور خودرو

درباره محصول

روغن موتور چنانچه از نام آن پیداست، روغنی است که به منظور عملکرد بهتر سیستم موتور خودروها طراحی و مورد استفاده قرار می­گیرد. روغن موتور عمدتاً شامل روغن چایه و برخی افزودنی های دیگر است که به منظور عملکرد بهتر و روان­تر موتورهای خودور تولید شده و بر حسب نوع موتور و عملکرد آن می تواند متفاوت باشد. 

عمده کارکرد روغن موتور کاهش اصطکاک، حرارت و سایش بین اجزای مکانیکی موتور است.
روغن موتورها به طور کلی از دو بخش تشکیل می­شوند که کیفیت و کارکرد آن را تعیین می­کنند: بخش نخست شامل روغن پایه مورد استفاده است که عمدتاً بیش از 90 درصد روغن موتور را تشکیل می­دهد. 

بخش دوم شامل ادیتوها یا افزودنی هایی است که بنا به نوع موتور و کیفیت روغن موتور درخواستی متفاوت است. به طور کلی روغن موتورها به دو دسته کلی روغن موتور معمولی و سنتتیک تقسیم می شوند:
تفاوت اصلی روغن موتورهای معمولی و سنتتیک در ترکیب پایه آن‌ها است. ترکیب پایه در روغن موتورهای معمولی از نفت خام به‌دست می‌آید؛ درصورتی که ترکیب پایه روغن‌های سنتتیک را ترکیبات شیمیایی ساخت بشر تشکیل می‌دهد. این نحوه ساخت کاملا متفاوت باعث ایجاد خواص برتر در روغن‌های سنتتیک شده است.

در حال حاضر شرکت توسعه تجارت پایدار مایا امکان تامین صادراتی روغن موتور شرکت­های نفت سپاهان، شرکت نفت ایرانول، شرکت نفت بهران و شرکت نفت پارس را برای انواع موتورهای بنزینی، دیزلی و گاز سوز را داراست.