بنزین

کاربرد ها:

سوخت خودرو و سایر موتورهای ینزینی
استفاده به عنوان حلال

درباره محصول

بنزین به آلمانی (Benzin)، به انگلیسی بریتانیا و کشورهای مشترک المنافع (Petrol)، به انگلیسی آمریکای شمالی (Gasoline)، ماده ای شفاف و قابل اشتعال است که از نفت خام بدست می آید و بیش از هر چیز دیگری به عنوان سوخت در موتورهای اشتعال جرقه‌ای و موتورهای درون‌سوز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 بنزین محلولی قابل اشتعال و فرار از هیدروکربن هایی است که از نفت مشتق شده اند و به عنوان سوخت برای احتراق داخلی موتورها مورد استفاده قرار می گیرد.بنزین شامل هیدروکربن‌های دارای پنج تا هشت اتم کربن در هر مولکول است و در دمای ۷۰ تا ۱۸۰ درجه سانتی‌گراد تقطیر می‌شود.

بنزین عمدتاً از هیدروکربن‌هایی مانند پارافینها، آلکان‌ها، نفتن‌ها، سیکلوآلکان‌ها و اولفین‌ها  تشکیل می شود اما اکتان‌ها (C8H18) را به عنوان یکی از ترکیبات همیشه مشخص در بنزین دانست.

مهمترین خاصیت بنزین عدد اکتان آن است که نشان دهنده میزان مقاومت بنزین در برابر انفجار زودهنگام در سیلندر موتور است که باعث ضربه زدن به موتور و آسیب‌های جدی به موتور می‌شود. این عدد نسبت به مخلوط ۲ و ۲ و ۴- تری متیل پنتان ایزومر اکتان و n – هپتان اندازه‌گیری می‌شود. به طور کلی عدد اکتان یکی از عنصرهای تعیین کننده در کیفیت و ارزش بنزین است.

 در حال حاضر شرکت توسعه تجارت پایدار مایا امکان تامین بنزین با عدد اکتان‌های 87 تا 95 و مبتنی بر استانداردهای کشور ایران از طریق عرضه های صارداتی بورس انرژی ایران و پالایشگاه های خصوصی کشور را دارد.