بنزین پیرولیز

کاربرد ها:

استفاده به عنوان سوخت خودرو

درباره محصول

بنزین پیرولیز خام (پای گس) با نام تجاری D.P.G. Dry Pyrolysis Gasoline به عنوان سوخت اتومبیل کاربرد دارد. 

این محصول جانبی شکست حرارتی نفتا (Naphta) در کوره های پتروشیمی، بعد از جدا سازی محصولات اصلی است. ملکولهایی ارزشمندی مانند بنزن، تولوئن، زایلن ها در بنزین پیرولیز وجود دارند که از این محصول میانی برای تولید محصولات دیگر پتروشیمی استفاده می شود.

 بنزین پیرولیز خام دارای حدود 40 تا 50 درصد بنزن و ترکیبات آروماتیک دیگر است.

این برش هیدروکربوری به عنوان یکی از محصولات خروجی از واحد کراکر با توجه به ترکیبات موجود در آن دارای کاربردهای عمومی و تخصصی مختلفی می باشد.