ایجاد عاملیت یا نمایندگی فروش صادراتی

  • ایجاد نمایندگی یا عاملیت فروش در کشورهای هدف صادارتی، یکی از مهمترین روش­هایی است که شرکت­های تولیدی و بازرگانی از طریق آن به موفقیت در فروش مستمر و پایدار در کشور هدف دست یابند. نمایندگی فروش در کشور هدف صادارتی به معنای داشتن پایگاه و شبکه گسترده­ای توزیع کالا در کشور هدف است. در واقع در قرارداد نمایندگی خارجی، نمایندگی موظف می­شود با توجه به شرایط تعیین شده، اقدام به توزیع کالاهای شرکت کرده و خدمات لازم برای تکمیل زنجیره فروش انجام دهد. 

 

  • در اینجا نمایندگی رابطه‌ای است میان دو شخص حقیقی یا حقوقی که بر اساس آن یک طرف این رابطه که نماینده نامیده می‌شود، می‌تواند به جای طرف دیگر یعنی اصیل، عمل نماید؛ به نحوی که این توانایی را داشته باشد تا بر موقعیت حقوقی اصیل در خصوص دیگران اثر بگذارد، در حوزه‌های معین با اشخاص ثالث مذاکره کند یا از جانب اصیل قرارداد را با وی منعقد نماید. نماینده متعهد است حسب درخواست و دستور اصیل عمل نماید و در کنترل وی باشد. او مالک اموال اصیل نیست؛ اگرچه ممکن است در این زمینه قدرت و اختیاراتی داشته باشد. این قدرت یا اختیارات طی قرارداد نمایندگی بین طرفین مشخص و به امضاء می­رسد. 

 

  • با تخصصی ­شدن کارها به ویژه در عرصه تجارت بین­المللی که رقابت زیادی هم در آن جریان دارد، شرکت­های تولیدی کوچک و متوسط نمی­توانند همزمان با مدیریت فرایندهای تولید به عرصه فروش صادراتی نیز وارد شوند. بنابراین واگذاری فرایندهای فروش صادراتی به شکلی که ساختار و شبکه توزیع و فروش مستمر محصولات در کشور هدف تامین شود، می­تواند به فروش بیشتر محصولات شرکت منجر شده و موفقیت کل فرایند را تنظیم کند.

 

  • در شکل دیگری از مشارکت برای فروش، شرکت توسعه تجارت پایدار مایا به عنوان عاملیت فروش صادراتی شرکت­های تولیدی عمل می­کند که طی آن این شرکت در کنار سایر اشکال فروش صادراتی شرکت تولیدی، به عنوان عامل این شرکت به بازاریابی و فروش صادراتی شرکت تولیدی می­پردازد.

 

  • شرکت توسعه تجارت پایدار مایا با هدف جذب سرمایه گذاران خارجی، در زمینه تجارت و تولید ، آمادگی دارد با عقد تفاهم نامه MOU , توافق نامه MOM  و همچنین قراردادهای فروش و مشارکت بصورت دوجانبه و چند جانبه، اعتماد را در طرفین ایجاد و با ایجاد ساختار عملیاتی شفاف و مشخص، پروژه های مد نظر را مدیریت نماید