اهداف و استراتژی ها

اهداف و استراتژی­ ها

 

1-توسعه صادرات غیر نفتی با استفاده ازشناسایی ظرفیت صادراتی تولیدکنندگان محصولات ایرانی و ارایه دهندگان خدمات فنی و مهندسی در بازارهای صادراتی

2-شناسایی و معرفی بازارهای دارای مزیت رقابتی برای محصولات هدف بر حسب نوع محصول و کشور مقصد؛

3-سرمایه ­گذاری و مشارکت در تولید، بسته­ بندی و صادارت محصولات هدفِ دارای مزیت رقابتی؛

4-عقد قرارداد نمایندگی و بازاریابی با تولیدکنندگان داخلی به منظور حضور فعال و موثر در بازارهای هدف با تاکید بر کشورهای همسایه؛

5-بهره ­برداری از پتانسیل­ های قانونی برای افزایش ظرفیت تولید کارخانه­ های تولیدی طرف قرارداد؛

6-ارائه خدمات مشاوره­ای به تولیدکنندگان و تجار ایرانی به منظور دسترسی به بازارهای با ثبات و پایدار؛

7-ارائه خدمات مشاوره­ای در زمینه تامین مواد اولیه کارخانه­ های تولیدی داخلی.