اسلاک وکس سنگین

کاربرد ها:

• تولید انواع پارافین وکس
• وازلین
• برزنت سازی امولوسیون های وکس
• عایق سازی و پشم شیشه
• صنایع نساجی

درباره محصول

اسلک وکس ماده ایست مرکب از وکس و روغن که ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺎﻧﺒﻲ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ روﻏـﻦ ﻣﻮﺗـﻮر بوده و ﻣـﺎده اوﻟﻴـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﭘـﺎراﻓﻴﻦ ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ. این محصول در فرایند تولید روغن های موتور از ماده ای به اسم لوبکات، که از پسماندهای نفت می باشد، به دست می آید. 
 
در پروسه تولید پارافین، اسلک وکس به عنوان خوراک وارد سیستم تولید شده و پس از انجام فرایندهایی نظیر روغن گیری (deoiling) و رنگزدایی (decolonization) تبدیل به محصول نهایی یعنی پارافین وکس می گردد. روغن بدست آمده در این فرایند نیز تبدیل به محصول دیگر به نام فوتس اویل یا Residue wax می شود که دارای مصارف صنعتی فراوانی است.

اسلک وکس جامد بوده و در طیف رنگی زرد تا کرم روشن تولید میگردد. این ماده از نقطه نظر دمای ذوب آن به گرید سبک و سنگین تقسیم می گردد. تعداد زنجیره های کربن بین 50 تا 52 گرید سبک و زنجیره های کربن بین 53 تا 55 را گرید سنگین می نامند. 
 
از سایر مشخصات فیزیکی و شیمیایی این محصول مقادیر زیاد پارافین، نقطه اشتعال بالا و رنگ روشن و خاصیت عدم لکه گذاری آن نیز میتوان اشاره نمود.